ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด (1255/57)

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด
(1255/57) status : accredited 

ที่อยู่ 
เลขที่ 166 หมู่ที่ 16 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ถนนอุดมสรยุทธ ตำบลบางกระสั้น
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

ผู้ติดต่อ นางฐิติมา  ทองคำ

โทร. 0 3522 1031-6
Fax  0 3522 1038

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date 30/04/2561, expiration date 29/04/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ