ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1254/57)

บริษัท พี.เอส.ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
  

ที่อยู่   เลขที่ 999/2-5 หมู่ที่ 7 ซอยวิทยุการบิน ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280 

ผู้ติดต่อ นางสาวจันจิรา  นันบุญ

โทร. 0 2709 0001 ต่อ 585


Fax  0 2709 1960


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 16/12/2561 ถึงวันที่ 15/12/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ