ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพีแรม จำกัด(1253/57)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (สาขาลาดกระบัง)

( 1253/57), status : accredited

ที่อยู่ 

149 ซอยฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม. 10520

ผู้ติดต่อ นางสาวอรุโณทัย  อนุพุก
โทร. 0 2 739 4423 โทรสาร:02 739 4479

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited 13/12/2561, expiration date 12/12/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ