ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด (1251/57)

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 
(1251/57) status : accredited
 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 129 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130 

ผู้ติดต่อ  นางสาวอารีย์ มีสวัสดิ์

โทร. 03-839-1531-4
Fax. 03-839-1530

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน , status : accredited, accredited date 22/06/2561, Expiration date 21/06/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ