ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1251/57)

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด 
 

ที่อยู่ เลขที่ 129 ถนนบางแสนล่าง ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

ผู้ติดต่อ  นางสาวอารีย์ มีสวัสดิ์

โทร. 03-839-1531-4

Fax. 03-839-1530

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 , ให้ไว้ ณ วันที่ 22/06/2561 ถึงวันที่ 21/06/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ