ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด (1247/57)

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด 

(1247/57) status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
217 หมู่ 1 ถนนสระบุรี - หล่มสัก  ตำบลช่องสาริกา  อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220
ผู้ติดต่อ: นางกัลยา  มีเนตรี
โทร. 036 6383651 - 8
Fax. 036 638650

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : Accredited date 27/07/2561, Exprie date 26/07/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ