ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:ห้องปฏิบัติการบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม 1248/57

ห้องปฏิบัติการบริการสอบเทียบและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สายงานบริการ 3)
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 

(1248/57) status : accredited 

ที่อยู่ 
534/4 ซ.พัฒนาการ 18 ถ.พัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ  นางสาวไพทิพย์ แท้เที่ยงธรรม
โทร. 0 2717 3000-29 ต่อ 102
Fax. 0 2719 9484


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 04/03/2561, Expiration date 03/03/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ