ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1246/57)

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  

 ที่อยู่ เลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220

 ผู้ติดต่อ ดร.ปิยะมาศ  คงแขม

โทรศัพท์   0 2497 9111

โทรสาร    0 2420 4781

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 20/02/2563 ถึงวันที่ 19/02/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ