ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด (1246/57)

บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด  
(1246/57) status : accredited 

 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 57 หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220, ประเทศไทย
ผู้ติดต่อ นางสาวขนิษฐา    เลิกชัยภูมิ
โทร. 0 2811 8500-3
Fax. 0 2811 8550-3

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation 22/06/2561, Expiration date 21/06/2063

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/01/2561, Expiration date 24/01/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ