ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1245/57)

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเศรษฐกิจ
(1245/57) status : accredited 

ที่อยู่ 
เลขที่ 234 หมู่ 4  ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ผู้ติดต่อ นางสาวสิรินภรณ์  บัติสุงเนิน

โทร. 0 2801 4531-6
Fax. 0 2801 4544


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,
status : accredited, accredited date 16/05/2562, Valid Until 11/02/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ