ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1245/57)

บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเศรษฐกิจ

ที่อยู่ เลขที่ 234 หมู่ 4  ถนนเศรษฐกิจ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

ผู้ติดต่อ นางสาวสิรินภรณ์  บัตรสูงเนิน

โทรศัพท์ 0 2801 4531-6

โทรสาร 0 2801 4544

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  28/05/2563  ถึงวันที่ 27/05/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ