ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1243/57)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1)  
 

ที่ตั้ง เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000, ประเทศไทย

ผู้ติดต่อ นางสาวอรนุช   เสพสุข

โทร. 0 3442 4438 - 42  ต่อ 2181

Fax. 0 3422 2961


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่ 19/03/2563  ถึงวันที่ 18/03/2565

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ