ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1) (1243/57)

บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) (Plant 1)  
(1243/57) status : accredited 

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
เลขที่ 39/3 หมู่ที่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000, ประเทศไทย

ผู้ติดต่อ นางสาวอรนุช   เสพสุข
โทร. 0 3442 4438 - 42
Fax. 0 3422 2961


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accredited date 12/02/2561, Expiration date 11/02/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ