ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1241/56)

 บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด 

ที่อยู่ 559/54 หมู่บ้านกลางเมือง รัชดา 36 ซอยเสือใหญ่อุทิศ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทร์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผู้ติดต่อ  นางสาวกุลยา สุริยะกุล
โทร  0 2140 0364     
โทรสาร 0 2140 0365 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, :2005 ให้ไว้  ณ  วันที่   24/02/2561  ถึงวันที่   23/02/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ