ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1237/56)

บริษัท โกลบอล ไซเอ็นทิฟิค เซอร์วิสเซส จำกัด
 
ที่อยู่  เลขที่  154 หมู่ 17 ถนนเทพรัตน ตำบลบางเสาธง  อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
 
ผู้ติดต่อ นางสาวสิริรัตน์   อนันตวรสกุล
โทรศัพท์  02  315 1074 ต่อ 333
โทรสาร  02  705 1573


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017  ให้ไว้ ณ วันที่   26/12/2562  ถึงวันที่   25/12/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ