ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1235/56)

ศูนย์ภูมิปัญญาทางเภสัชศาสตร์ "ประโชติ  เปล่งวิทยา"
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

status :  Accredited

ที่อยู่

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  73000

ผู้ติดต่อ ดร.ภญ.จงจันทร์   มหาดเล็ก

เบอร์ติดต่อ: 081-172-3236

โทร.  0 34 244 462
Fax.   0 34 244 466

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited  date 27/04/2562, expiration  date 07/02/2563 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: accredited date 27/04/2562, expiration date 08/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ