ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (1231/55)

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด 
(นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้)
(1231/55) status : accredited 

ที่อยู่ 
เลขที่ 181 หมู่ 7 กิโลเมตร 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ผู้ติดต่อ: นางศุโรรัตน์     สัจจะวัฒนวิมล

โทรศัพท์  038 500175
โทรสาร   038 575026

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: status : accredited, accreditation date 27/09/2560, expiration date 26/09/2562

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ