ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1231/55)

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์)


ที่อยู่  เลขที่ 181 หมู่ 7 กิโลเมตร 10 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190

ผู้ติดต่อ นางสาวกฤตวรรณ กฤตานุสรณ์

โทรศัพท์  038-500182

โทรสาร   -

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2562 ถึงวันที่ 25/12/2564

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ