ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด(1228/55)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 
(1228/55) status : accredited 

ที่อยู่ 

602 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ นางสาวภาณุมาศ  ไหมพรหม 

โทรศัพท์  0 2394 1703, 0 2394 6505
โทรสาร    0 2758 4334


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 24/08/2560, expiration date 23/08/2562

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ