ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1228/55)

บริษัท ยูโทเปี้ยน จำกัด 

 

ที่อยู่   เลขที่ 602 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ นางสาวภาณุมาศ  ไหมพรหม 

โทรศัพท์  0 2394 6505  ต่อ 115

โทรสาร    0 2758 4334


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 19/09/2562 ถึงวันที่ 18/09/2564

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ