ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการงานด่านอาหารและยา

ลำดับ ที่

 ห้องปฏิบัติการ

 หมายเลขทะเบียน

status

 expiration date

 last updated

 1

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือกรุงเทพ

 5001/52

accredited

 24/09/2562 19/09/2561

 2

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือเชียงแสน

5002/52

accredited

 24/09/2562 19/09/2561

 3

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือแม่สาย

5003/52

accredited

 24/09/2562  19/09/2561

4

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

5004/53

accredited

 27/08/2563  19/09/2561

5

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา สะเดา

 5005/53

accredited

 05/01/2562  19/09/2561

6

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือแหลมฉบัง

5006/53

accredited  05/01/2562  19/09/2561

7

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา   รพท. ลาดกระบัง

5007/53

accredited  05/01/2562  19/09/2561

8

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ท่าเรือเอกชนปท.10

5008/54

accredited  21/09/2562  19/09/2561

9

ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา     ช่องเม็ก อุบลราชธานี

5009/54

accredited  24/09/2562  19/09/2561
10  ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา เชียงของ 5010/60  accredited  25/09/2562  19/09/2561
11  ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา ทุ่งช้าง  5011/60  accredited  25/09/2562  19/09/2561
12  ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา มุกดาหาร  5012/60  accredited  25/09/2562  19/09/2561

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ