ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratory complying with ISO/IEC 17025, (1225/55)

Analytical Laboratory Unit of Quality Control and
Research Section,
Research and
Development Division,
Department of Fisheries.
(Yangon Region, Myanmar) 
 

Address        Shu Khin Thar Road, Tharketa Township,
                     Yandon Region, Myanmar
Contact person   Dr.Su Myo Thwe
Tel.                +951 708520 and 098 637 301/01-708520
Fax                +951 450430

Accredited scope of testing ISO/IEC 17025:2005
Date of Accreditation 29/09/2018, Valid Until: 28/09/2020

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ