ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratories complying with ISO/IEC 17025 , 1225/55

Analytical Laboratory Unit of Quality Control and Research,
Research and Development Division,
Department of Fisheries.
(Yangon Region, Myanmar) 
 

Address Shu Khin Thar Road, Tharketa Township, Yandon Region, Myanmar

Contact person: Dr.Su Myo Thwe
Tel.  951 708520
Call phone: 09 8637301/ 01-708520
Fax  951 450430

Accredited scope of testing, ISO/IEC 17025: 2005  Date of  Accreditation 29/09/2018 Valid Until 28/09/2020

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ