ค้นหาข้อมูล

Accredited laboratory complying with ISO/IEC 17025, (1225/55)

Analytical Laboratory Unit of Quality Control and Research,
Research and Development Division,
Department of Fisheries.
(Yangon Region, Myanmar) 
 

Address    Shu Khin Thar Road, Tharketa Township, Yandon Region, Myanmar

Contact person  
Dr.Su Myo Thwe

Tel.
               +951 708520

Call phone  
09 8637301/ 01-708520

Fax
              +951 450430

Accredited scope of testing ISO/IEC 17025:2005 Date of Accreditation 29/09/2018,
Valid Until: 28/09/2020

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ