ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ (1224/55)

บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 
(1224/55), status : accredited

ที่อยู่
เลขที่ 57, 59, 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

ผู้ติดต่อ      นางสาวธนัชพร ยงสถิตศักดิ์

โทรศัพท์    0-7434-5876-8      
โทรสาร
      0-7434-5879-80

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025,
status : accredited, accredittation date 20/06/2562, expiration date 19/06/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ