ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1224/55)


บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด สาขาหาดใหญ่ 


ที่อยู่   
เลขที่ 57, 59, 61 ซอย 10 ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110


ผู้ติดต่อ      นางสาวธนัชพร ยงสถิตศักดิ์

โทรศัพท์   
0-7434-5876-8  
    
โทรสาร
      0-7434-5879-80

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 20/06/2562 ถึงวันที่ 19/06/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ