ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1223/55)

บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 

ที่อยู่ เลขที่ 392 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ผู้ติดต่อ      นางสาวยุวนิตา  สิริวสุวรรษ

โทรศัพท์    037-481049

โทรสาร     037-481050

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 08/04/2563 ถึงวันที่ 08/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ