ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด (1223/55)

บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด 
(1223/55), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ
เลขที่ 392 หมู่ 7 นิคมอุตสาหกรรม 304 ปาร์ค 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ
จังหวัดปราจีนบุรี 25140

ผู้ติดต่อ      นางสาวยุวนิตา  สิริวสุวรรษ
โทรศัพท์    0 3748 1049, 0 3748 1041-6     
โทรสาร     0 3748 1050, 0 3748 1048


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 09/11/2561, expiration date 08/11/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ