ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด (1222/55)

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด 
(1222/55), status : accredited

ที่อยู่
เลขที่ 2038 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ   นางสาววรรณา แซ่โง้ว
โทรศัพท์  0 2311 0111       
โทรสาร
   0 2311 5697


รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, accreditation date 13/12/2561, expiration date 12/12/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ