ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1221/55)

บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่
เลขที่ 668 หมู่. 4 สวนอุตสาหกรรมโรจนะโครงการ 2 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

ผู้ติดต่อ  นายวรพงษ์ เลิศธำรงศักดิ์

E-mail : waurapong.le@fndairies.com

โทรศัพท์    0 3574 6822 ต่อ 3205       
โทรสาร      0 3574 6818

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,  Date of Accreditation 16/05/2562, Valid until 15/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ