ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด (1218/55)

บริษัท ซีพี เมจิ จำกัด 
(1218/55) , status : accredited

ที่อยู่ 

2/9 หมู่ 4  ตำบลหนองนาก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230

ผู้ติดต่อ    นางสาวเมจิรา  เพ็ชร์ชูวาปี

โทรศัพท์     0 3637 9057-8  ต่อ 328        
โทรสาร
       0 3637 9059

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 14/11/2562, expiration date 13/11/2564

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ