ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1217/55)

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด 


ที่ตั้ง เลขที่  99 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ    นายภุชงค์ เหล่าอุบล

โทรศัพท์     0 3483 9425-8       

โทรสาร      0 3483 9942

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017, ให้ไว้ ณ วันที่ 25/06/2563 ถึงวันที่ 24/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ