ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด (1217/55)

บริษัท อุตสาหกรรม พันท้ายนรสิงห์ สินค้าพื้นเมือง จำกัด 

(1217/55) , Status : accredited,

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

เลขที่  99 หมู่ 2 ต.กาหลง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ผู้ติดต่อ    นายภุชงค์ เหล่าอุบล
โทรศัพท์     0 3483 9425-8        โทรสาร      0 3483 9942

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, satus: accredited,acreditation date 05/04/2561, expiration date 04/04/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ