ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1216/55)

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 41 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ    ภญ.มณฑิรา เคารพธรรม

โทรศัพท์     0 2753 8730-4       

โทรสาร      0 2753 8988

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 07/06/2563 ถึงวันที่ 06/06/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ