ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด(1216/55)

บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ช แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

(1216/55), status : accredited

ที่อยู่ 

41 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
10270

ผู้ติดต่อ    นางสาวมณฑิรา เคารพธรรม

โทรศัพท์     0 2753 8730-4        
โทรสาร
      0 2753 8988

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited, accreditation date 07/06/2561, expiration date 06/06/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ