ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1215/54)

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด

ที่อยู่ 

70 หมู่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก 
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

ผู้ติดต่อ    นายสมหมาย เหลืองอร่าม

โทรศัพท์     0 2385 9024 ต่อ 1165        โทรสาร      0 2385 9355 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited. accreditation date 09/12/2560, expiration date 08/12/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ