ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1215/54)

บริษัท รูเบีย อุตสาหกรรม จำกัด


ที่อยู่    
70 หมู่ 13 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง
           จังหวัดสมุทรปราการ 10130


ผู้ติดต่อ       นายสรรพเดช สารถวัลย์แพศย์

โทรศัพท์     0 2385 9024 ต่อ 1165  
     
โทรสาร
       0 2385 9355 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 26/12/2562 ถึงวันที่ 25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ