ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด(1214/54)

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
(1214/54), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ผู้ติดต่อ    ภญ.ไพลิน ศักดิ์ศรีสกุลชัย

โทรศัพท์     0 2437 0343-5        
โทรสาร
      0 2862 2835 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredited, accreditation date 14/03/2562, expiration date 13/03/2564

expiration date 23/07/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ