ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1214/54)

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด

ที่อยู่ 
เลขที่ 216 หมู่ที่ 6 ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110

ผู้ติดต่อ    ภญ.ไพลิน ศักดิ์ศรีสกุลชัย

โทรศัพท์     0 2437 0343-5        
โทรสาร
      0 2862 2835 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  14/03/2562  ถึงวันที่  13/03/2564

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  24/09/2563  ถึงวันที่  24/09/2565
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ