ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1213/54)

สำนักผู้แทน  นิปปอน ซูอิซาน ไคชา ลิมิเต็ด
 

ที่อยู่ เลขที่ 30/2 หมู่ 8 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000


ผู้ติดต่อ  นางสาวศิริเทียน พรหมเมา
โทรศัพท์    034 424 890-1
โทรสาร     034 424985

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  16/05/2562  ถึงวันที่  15/05/2564


 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ