ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1206/54)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง

 

ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ผู้ติดต่อ    นางสาวธัญญลักษณ์  เสร็จกิจ

โทรศัพท์    035 441 0257      

โทรสาร     035 441 0257

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ห้ไว้ ณ วันที่ 13/12/2562 ถึงวันที่ 12/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ