ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี (1206/54)

ห้องปฏิบัติการบริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สุพรรณบุรี

(1206/54), status : accredited

ที่อยู่ 
เลขที่ 8 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง  อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ติดต่อ    นางสาวธัญญลักษณ์  เสร็จกิจ

โทรศัพท์    035 441 0257         โทรสาร     035 441 0257

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ,status : accredited, accreditation date 29/11/2560 expiration date 28/11/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ