ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , ( 1205/54)

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด 

ที่อยู่ 

เลขที่ 27 หมู่ 5 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

ผู้ติดต่อ นางสาวสมศรี   โชคกิจมนัสชัย

โทรศัพท์  0 2394 0537-7               
โทรสาร    0 2384 2411

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  19/07/2562 ถึงวันที่  18/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ