ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน , (1211/54)

ห้องปฏิบัติการบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 

 

ที่อยู่   เลขที่ 109 หมู่ที่12 ถ. บางนา-ตราด ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ     ภญ.วรรณา  ธเนศานนท์

โทรศัพท์    02-316-9419  ต่อ  195

โทรสาร      02-316-9419 ต่อ 150

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่13/09/2561 ถึงวันที่ 12/09/2563

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005, ให้ไว้ ณ วันที่ 12/07/2561 ถึงวันที่ 11/07/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ