ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด (1211/54)

ห้องปฏิบัติการบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด 
(1211/54), status : accredited

ที่อยู่ 
109 หมู่ที่12 ถ. บางนา-ตราด ต. บางพลีใหญ่ อ. บางพลี จ. สมุทรปราการ 10540

ผู้ติดต่อ     ภญ.วรรณา  ธเนศานนท์
โทรศัพท์    02-316-9419      
โทรสาร      02-316-9419 ต่อ 150

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 13/09/2561, expiration date 12/09/2563

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status:accredited, accreditation date 12/07/2561, expiration date 11/07/2563

 

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ