ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1209/54)

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด 


ที่อยู่   
เลขที่ 48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

ผู้ติดต่อ      นายปราโมทย์ ศรยิงไกล

โทรศัพท์    0 3271 9900 ต่อ 212-4, 210  
      
โทรสาร      0 3271 9917

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 23/05/2562 ถึงวันที่ 22/05/2564


 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ