ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด (1209/54)

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์คอสเมติค จำกัด 
(1209/54), status : accredited

ที่อยู่ 

48/1 หมู่ที่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 

ผู้ติดต่อ นายปราโมทย์ ศรยิงไกล

โทรศัพท์
0 3271 9900 ต่อ 212-4, 210        
โทรสาร  0 3271 9917

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 23/05/2562, expiration date 22/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ