ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง(1207/54)

สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(1207/54), status : accredited
 

ที่อยู่ 
32 หมู่ 2 ตำบลโพแดง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13290

ผู้ติดต่อ    นางเพลินจิตต์ ไวยโภคา

โทรศัพท์  0 3570 4171        
โทรสาร
   0 3570 4170

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 26/09/2560, expiration date 25/09/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ