ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1201/54)

บริษัท เทสท์ เทค จำกัด

ที่อยู่ 

ที่ตั้ง 14,16,18 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 28 แยก 8 แขวงบางมด เขตจอมทองกรุงเทพฯ 10150
 
ผู้ติดต่อ   นางสาวเรวดี ศิริมงคล
E-mail : srewadee201972@hotmail.com
โทรศัพท์   0 2877 3271-4       
โทรสาร    0 2877 3275

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025;2005  ให้ไว้ ณ วันที่  16/05/2561  ถึงวันที่  15/05/2563

 

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ