ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1199/53)

บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอล อินดัสตรี จำกัด
 

ที่อยู่

222 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520


ผู้ติดต่อ  ภญ.กิตติมา อัมพวา

โทรศัพท์ 0 2737 6717 ต่อ 813
โทรสาร   0 2737 6717 ต่อ 813 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017,  ให้ไว้ ณ วันที่  19/07/2562 ถึงวันที่ 18/07/2564
รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005, ให้ไว้ ณ วันที่  26/09/2561 ถึงวันที่  25/09/2563
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ