ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1198/53)

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

ที่อยู่ 

618 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8A ถ.สุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ นางสาวฐานุตรา  โชคบรรพกุล

E-mail : thanutra.chokbanpakun@kerry.com
โทรศัพท์ 0 2324 6100
โทรสาร   0 2324 6110

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ วันที่  12/05/2563 ถึงวันที่  11/05/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ