ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด (1198/53)

บริษัท เคอร์รี่ อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด 
(1198/53), status : accredited,

ที่อยู่ 

618 ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 8A ต.แพรกษา อ.เมือง  
จ.สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ นางสาวชญานุช  มั่นแย้ม

E-mail : Chayanuch.manyam@kerry.com
โทรศัพท์ 0 2324 6100
โทรสาร   0 2324 6124 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 04/03/2561, expiration date 03/03/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ