ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1197/53)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด

ที่อยู่ เลขที่ 30/333 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นายชฤต   รุธีรยุทธ

โทรศัพท์ 0 2024 8635

โทรสาร   0 2024 8641 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 17/01/2562 ถึงวันที่ 16/01/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ