ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด (1197/53)

บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 
(1197/53), status : accredited

ที่ตั้งห้องปฏิบัติการ 
เลขที่ 30/333 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000
 
ผู้ติดต่อ นายชฤต   รุธีรยุทธ
โทรศัพท์ 0 2024 8635
โทรสาร   0 2024 8641 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status: accredite, accreditation date 17/01/2562, expiration date 16/01/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ