ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 (1196/53)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขต 6 
(1196/53), status : accredited

ที่อยู่ 

ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110

ผู้ติดต่อ นางเกษสิริ ฉันทพิริยะพูน

โทรศัพท์ 0 3939 7134
โทรสาร   0 3943 4536

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 13/09/2562, expiration date 12/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ