ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1195/53)

บริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด 

ที่อยู่ 
เลขที่ 359 หมู่ 17 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ


ผู้ติดต่อ นางสาวนงนุช เถกิงศักดากุล


โทรศัพท์  0 2740 3481 
โทรสาร    0 2740 3499

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 , ให้ไว้ ณ วันที่  16/05/2562 ถึงวันที่  15/05/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ