ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ไบโอแลป จำกัด (1194/53)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด 
(1194/53), status : accredited


ที่อยู่ 
625 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 7 เอ ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280


ผู้ติดต่อ
 นางสาวพรรณทิพย์ มหาชรตะ


โทรศัพท์ 0 2703 9121-2
โทรสาร   0 2324 0778

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 13/09/2562, expiration date 12/09/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ