ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด สาขาสงขลา (1193/53)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) สาขาสงขลา 
(1193/53), status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 79 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา 90140

ผู้ติดต่อ นางศิริรัตน์  นาคาประสิทธิ์

E-mail : sirirat.naka@cpmail.in.th

โทรศัพท์  0 7458 7556-9
โทรสาร    0 7458 7567

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, Date of Accreditation 25/07/2562, Valid until 24/07/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ