ค้นหาข้อมูล

หน่วยงานที่ผ่านการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา : ด่านอาหารและยา รพท. ลาดกระบัง(50

 ห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา รพท. ลาดกระบัง (5007/53), status : accredited, expiration date 14/09/2559

ที่อยู่ 

เลขที่ 33/4 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ผู้ติดต่อ นายสมศักดิ์ หาญหัทยา   หัวหน้าด่านอาหารและยา รพท. การรถไฟฯ ลาดกระบัง

โทรศัพท์  0 2360 9108
โทรสาร  0 2360 9108

ตาราง แสดงรายการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด่านอาหารและยา

ลำดับที่
ชนิดผลิตภัณฑ์/ตัวอย่าง
รายการทดสอบ

1

ผักสด/ผลไม้สด

สารพิษตกค้างจากยาฆ่าแมลง กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและคาร์บาเมต ที่มีฤทธิ์ยับยั้งเอ็นไซม์โคลีนเอสเทอเรส

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ