ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 (1192/53)

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ. 1) กรมวิชาการเกษตร 
(1192/53), status : accredited

ที่อยู่ 

80 หมู่ที่ 12 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว  ต.หนองหาร อ.สันทราย จ. เชียงใหม่ 50290

ผู้ติดต่อ     นายวิทยา อภัย

โทรศัพท์ 0 5386 9637-8      
โทรสาร 0 5349 8864

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, status : accredited, accreditation date 25/03/2562, expiration date 24/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ