ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1192/53)

กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 (สวพ. 1) กรมวิชาการเกษตร 


ที่อยู่
    80 หมู่ที่ 12 ถนนเชียงใหม่ - พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

ผู้ติดต่อ
      นายวิทยา อภัย

โทรศัพท์    0 5386 9637-8  
   
โทรสาร     0 5349 8864

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที่ 25/03/2562 ถึงวันที่ 24/03/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ