ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด (1186/53)

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

(1186/53), status : accredited

ที่อยู่ 

เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

ผู้ติดต่อ นางสาวจรินทร์ทิพย์ กลิ่นมัคผล 

โทรศัพท์ 036 638 610-21
โทรสาร 036 368 333

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : status : accredited, Accreditation date 19/12/2560 Expiration date 18/12/2562

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ