ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1186/53)

บริษัท เบ็ทเทอร์ฟาร์ม่า จำกัด

ที่อยู่  เลขที่ 216 หมู่ที่ 1 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15220

ผู้ติดต่อ นางสาวจรินทร์ทิพย์ กลิ่นมัคผล 

โทรศัพท์ 036 638 610-21

โทรสาร 036 368 333

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่ 13/12/2562 ถึงวันที่ 12/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ