ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : (1187/

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน   อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ที่อยู่   เลขที่  31 หมู่ 4 ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี 22120

ผู้ติดต่อ นางกัญญารัตน์ สุนทรา
โทรศัพท์ 039 433115, 039 433216 - 8 
โทรสาร   039 433115, 039 433209

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017  ให้ไว้ ณ วันที่  14/11/2562  ถึงวันที่ 13/11/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ