ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1190/53)

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 6


ที่อยู่   
57/4 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ    นางสาวลภัสรดา  สุขมาก


โทรศัพท์  0-34834-483 ต่อ 561

โทรสาร 
  0-34864-174

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
:2017
ให้ไว้ ณ วันที่
26/12/2562 ถึง
วันที่ 25/12/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ