ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6 (1190/53)

บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) สาขา 6
(1190/53), status : accredited

 

ที่อยู่ 
57/4 หมู่ 4 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ นายอนิรุตติ์ ศรีอินทร์

โทรศัพท์ 0-34834-483 ต่อ 561
โทรสาร   0-34864-174

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 26/12/2560, expiration date 25/12/2562
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ