ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1188/53)

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด

 

 ที่อยู่  เลขที่ 39 ม.13 ถ.บางขนาก-บ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี 25125

ผู้ติดต่อ นายปรัตถกร  เอี่ยมอร่าม

โทรศัพท์ 037-295134

โทรสาร 037-295133

 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 ให้ไว้ ณ วันที่  23/04/2563 ถึงวันที่ 22/04/2565

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ