ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด (1188/53)

บริษัท ที. ซี. ฟาร์มาซูติคอลอุตสาหกรรม จำกัด
(1188/53), status : accredited

ที่อยู่ 

39 ม.13 ถ.บางขนาก-บ้านสร้าง ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี 25125

ผู้ติดต่อ นางสาววนิดา ยืนยาว

โทรศัพท์ 037-295134
โทรสาร 037-295133

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , status : accredited, accreditation date 22/03/2561, expiration date 21/03/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ