ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1183/53)

บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 
36/1 หมู่ที่ 2 ซอยวัดสำโรงใต้ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลสำโรงกลาง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

ผู้ติดต่อ นางสาวนงเยาว์ เพชรสังหาร
E-mail : nongyao.petchsanghan@siamdardy.com
โทรศัพท์ 0 2755 8122 ต่อ 185
โทรสาร 0 2183 4450

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017, ให้ไว้ ณ เมื่อวันที่  14/11/2562  ถึงวันที่  13/11/2564

 
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ