ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: (1227/55)

บริษัท ยูเมด้า จำกัด  
  
ที่อยู่  เลขที่  26/18-21 ซอยอยู่เย็น ถนนรามอินทรา  หมู่ที่ 9 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  กรุงเทพฯ 10230

ผู้ติดต่อ ภญ.สมฤดี   น้ำใจเพ็ชร์
โทรศัพท์  02 943 6366
โทรสาร  02 943 6989

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017  ให้ไว้ ณ วันที่  16/05/2562  ถึงวันที่  15/05/2564
 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ