ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บริษัท ฟาร์มา อินโนวา จำกัด (1179/53)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด (1179/53),

status : accredited,

ที่อยู่ 

1/38 ม. 4 ถ.เลียบคลอง 7 ต.บึงคำพร้อย  อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ    ภญ. ปวีณา ตั้งเลิศวิชชา

โทรศัพท์  02-532-7181 ต่อ 118      โทรสาร   02-532-7019 

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:
accredited, accreditation  date 28/11/2562, expiration date  27/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ