ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1179/53)

บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด

ที่อยู่    1/38 หมู่ 4 ถนนเลียบคลอง 7 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

ผู้ติดต่อ
      ภญ. ปวีณา ตั้งเลิศวิชชา


โทรศัพท์    02-532-7181 ต่อ 118  
    
โทรสาร      02-532-7019

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ให้ไว้ ณ วันที 28/11/2562 ถึงวันที่ 27/11/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ