ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 , (1185/53)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด (1185/53)

 

ที่อยู่ 

121 หมู่2 ซอยวัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผู้ติดต่อ นางสาวสุฤทััย ล้ำประเสริฐ

E-mail : Sukrutai.l@kerrykfm.com

โทร. 0 2425 9780
Fax. 0 2425 8826

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017   ให้ไว้ ณ วันที่  19/9/2562 ถึงวันที่  18/9/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ