ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : บ. เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด(1185/53)

ห้องปฏิบัติการ บริษัท เคอรี่ฟลาวมิลด์ จำกัด (1185/53), status : accredited

 

ที่อยู่ 

121 หมู่2 ซอยวัดแค ถนน สุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

ผู้ติดต่อ นางสาวสุฤทัย ล้ำประเสริฐ

E-mail : Sukrutai.l@kerrykfm.com

โทร. 0 2425 9780
Fax. 0 2425 8826

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: status Accredited, accreditation date 19/9/2562, expriation date 18/9/2564

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ