ค้นหาข้อมูล

การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025, (1184/53)

ห้องปฏิบัติการ Analytical Laboratory 
บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด 

 ที่อยู่ เลขที่ 700/428 หมู่ 7 นิคมอมตะนครเฟส 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

ผู้ติดต่อ นางสาวเสาวรส ศรีชัยมัธยมผล

โทรศัพท์ 038 939 290

โทรสาร   038 717 238

รายการทดสอบที่ได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ให้ไว้ ณ วันที่ 29/11/2561 ถึงวันที่ 28/11/2563

 
 
กระทรวงสาธารณสุข  ::   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ::  สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  ::  FAQ  ::  ติดต่อเรา
 
ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ